2010 EU:n virallinen asevienti-raportti tuli myöhään eikä ole riittävän kattava

Kolmastoista vuosittainen EU:n yhteinen asevientiraportti (Report on Exports Control of Military Technology and Equipment), joka kattaa vuoden 2010 sotatarvikevientitilastot, herättää kysymyksiä tietojen luotettavuudesta. Samoin asekauppakysymyksiä seuraavat järjestöt ihmettelevät myös onko Unioni todella sitoutunut aseviennin tehokkaaseen valvontaan.

Sinänsä tärkeä raportti (470 sivua tietoja ja taulukoita) julkaistiin vuoden viimeisenä työpäivänä (30.12 2011), eikä sitä millään lailla nostettu sen enempää EU:n neuvoston verkkosivuilla, kuin Euroopan parlamentissakaan. Tämä viittaa siihen, että raporttia pidetään lähinnä byrokraattisena välttämättömyytenä, eikä tärkeänä asiakirjana, josta tulisi käydä laajaa julkista keskustelua jäsenvaltioiden hallituksissa tai Euroopan unionin toimielimissä.

Lisäksi kahdeksan maata, lähes kolmasosa jäsenvaltioista, näiden mukana kaksi maailman suurinta aseviejää, Saksa ja Iso-Britannia) on jättänyt osan vientitiedoista, joten tarkan analyysin teko todellisesta EU-maiden aseviennistä on lähes mahdotonta.

Aseiden viennin kokonaisarvo 2010 laski 21% vuoteen 2009 verrattuna, jolloin asekappaa tehtiin ennätykselliset 40,3 miljardin euron arvosta. Vuonna 2010 asekauppa oli edelleen 31,7 miljardia euroa, ja on edelleen yksi korkeimmista luvuista, sitten EU:n yhteisen asevientipolitiikan täytäntöönpanon vuonna 1998.

Vaikka aseviennin lisenssien arvo länsimaihin (lähinnä Euroopan Unioni ja USA) laski, on huolestuttavaa, että asevienti nousevien ja kehittyvien talouksien maihin kohosi 15,5 miljardiin euroon, yhteensä lähes puolen kokonaisviennistä. Aseviennin arvo epädemokraattisiin ja kansalaisia sortaville hallinnoille Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikassa laski verrattuna ennätysvuoteen 2009, sekin oli edelleen hyvin korkea, arvoltaan 6,7 miljardia euroa.

2012 pitää yhteisen kannan (EU Common Position on the Export of Military Technology and Equipment) 15 artiklan mukaan tehdä arvio Unionin asevientipolitiikasta. Tämä arviointiprosessi on tarkoituksenmukainen ainoastaan, jos se perustuu yhtenäiseen ja kattavaan tietoon, jonka perusteella käydään asiantuntevaa keskustelua.

Me, eurooppalaiset asevientiä, rauhan- ja ihmisoikeuskysymyksiä seuraavat kansalaisjärjestöt, vetoamme Euroopan parlamentin jäseniin, että nämä vaatisivat, että kolmannestatoista EU:n asevientiraportista käydään parlamentissa keskustelua ja sen heikkoudet huomioidaan.

Lisätietoja:
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ja Sadankomitea
Laura Lodenius (040 7177 762) ja Eekku Aromaa (040 583 1142)

Muut mukana olevat eurooppalaiset järjestöt:
– Rete Italiana per il Disarmo (Italy) Contact: Giorgio Beretta: (+39)338-3041742
– Tavola della Pace (Italy) Contact: Flavio Lotti (+39)335-6507723
– Campagne tegen Wapenhandel (The Netherlands) Contact: Wendela de Vries (+31) 6 506 522 06
– Quaker Council for European Affairs Brussels (Belgium) Contact Martina Weitsch, (+32) 2 234 3064
– Observatoire des armements (France) Contact Patrice Bouveret, (+33) 6 30 55 07 09
– Vredesactie Belgium (Belgium) Contact Hans Lammerant (+32) 479 682443
– Campaign Against Arms Trade United Kingdom Contact: Kaye Stearman (+44) 20 7281 0297
Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs / Justícia i Pau Catalonia (Spain) Contact Jordi Calvo (+34) 93 317 61 77
– Swedish Peace and Arbitration Society (Sweden) Contact: Rolf Lindahl, (+46) 76 204 46 80
– Foundation for arms conversion and peace research Bremen (Germany) Contact Andrea Kolling (+49) 421 380 99 68

EU raportti

Suomen kansallinen raportti