Yli viisi vuosikymmentä työtä ydinaseettoman maailman puolesta

ICAN-kampanja (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons) vastaanotti viikonloppuna Oslossa Nobelin rauhanpalkinnon ydinaseiden vastaisesta työstään. Kampanjan on pyrkinyt luomaan kansanliikkeen kansainvälisen ydinasekieltosopimuksen saavuttamiseksi. Sopimus allekirjoitettiin YK:ssa heinäkuussa 2017.

Vaikka puhummekin ydinaseriisunnasta nykyään enemmän juuri ICANin kautta, niin myös Sadankomitean synty ja järjestön koko historia kytkeytyvät tiiviisti ydinaseiden vastaiseen toimintaan. Sadankomitean perustajat kuuluivat 1960-luvun nuoriin radikaaleihin, joiden vaikutteet tulivat erityisesti brittiläisestä ydinaseiden vastaisesta liikkeestä. Ydinaseiden uhka, Kuuban kriisi ja suurvaltojen kiristyneet suhteet yhdistyneenä aktiiviseen kansalaisjärjestötoimintaan ja tavallisten ihmisten kiinnostukseen ydinaseriisuntaa kohtaan loivat perustan Sadankomitean synnylle. Sadankomitea perustettiin Hiroshiman pommitusten vuosipäivänä 6. elokuuta 1963.

1980-luvulla Sadankomitean tunnus oli ”Aseeton maailma – Suomi voi aloittaa”. Suomessakin oli virinnyt keskustelu Yhdysvaltojen suunnittelemasta lyhyen kantaman ydinaseiden sijoittamisesta Eurooppaan. Sadankomitea tuki aktiivisesti osana END-liikkeen (European Nuclear Disarmament) vaatimuksia ydinaseilla varustettujen ohjusten poistamisesta Euroopan maaperältä ja oli mukana järjestämässä massiivisia mielenosoituksia, joihin Suomessakin osallistui satoja tuhansia ihmisiä.

Vuonna 1995 Sadankomitea oli yksi Abolition 2000 -liikkeen allekirjoittajista. Liike vaati maita vuoteen 2000 mennessä solmimaan kansainvälisen ydinaseet kieltävän sopimuksen ja tunnustamaan ydinaseiden ja rauhanomaisen ydinteknologian välittömän yhteyden. Vaikka tavoitetta ei määräaikaan mennessä saavutettukaan niin samassa hengessä IPPNW (Lääkärit ydinsotaa vastaan) otti vuonna 2006 ydinaseet kieltävän sopimuksen Helsingin konferenssinsa agendalle ja perusti uuden ICAN-kampanjan. ICANin Suomen verkoston perustamiskokous pidettiin Helsingissä 25.4.2015, ja Sadankomitea oli yksi ICAN Finlandin alullepanijoista ja perustajajäsenistä.

ICANin saama Nobel-palkinto onkin hieno tunnustus myös Sadankomitean vuosikymmeniä kestäneelle pitkäjänteiselle – mutta vielä keskeneräiselle – työlle ydinaseettoman maailman puolesta.

Nora Westerlund

Lisää Sadankomitean historiasta ydinaseriisunnan parissa voi lukea Elli Kytömäen toimittamasta Ei ydinaseille! Suomalaisen aktivismin historia -kirjasta.