Rautaa vai mielenrauhaa kansalle

Psykoterapia puhuttaa. Heinäkuussa 2018 Suomen mielenterveysseura otti vaalitavoitteekseen psykoterapian saatavuuden parantamisen. Tavoitteena on saada kuukauden psykoterapiatakuu osaksi tulevaa sote-uudistusta. Marraskuussa viikolla 48 vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson, otti eduskunnan kyselytunnilla esille psykoterapian saatavuuden sekä kuvasi nykyistä prosessia psykoterapiaan pääsystä.

Ihmisten mielenterveys on siis vahvasti osana yhteiskunnallista keskustelua ja todennäköisesti keskustelu aiheen ympärillä ei ota laantuakseen. Moni ei luultavasti ole esimerkiksi ajatellut, että psykoterapiaan pääsy on Suomessa vaikeampaa kuin ampuma-aseluvan saaminen. Kyllä, luit oikein!

Ampuma-aseluvan saa itselleen lyhimmillään kolmessa (3) kuukaudessa ja Kelan kuntoutuspsykoterapiapäätöksen saaminen kestää lyhimmillään kuusi (6) kuukautta. Päivänsä olisi siis mahdollista päättää ampuma-aseella helpommin kuin saada apua mielenterveysongelmaan. Tilannetta ei myöskään lohduta valmistelussa oleva ampuma-asedirektiivin täytäntöönpano, jonka tämänhetkisessä esitysluonnoksessa on mahdollistettu ampuma-aseluvan myöntäminen “reserviläiskivääreiksi” katsottaviin aseisiiin alle 60-vuotiaille yksityishenkilöille. Ampuma-aselaissa olisi mahdollisuus myös antaa oikeus aseiden hallussapitoon rekisteröidylle tai julkista tehtävää hoitavalle yhteisölle tai säätiölle, mikäli sen katsotaan olevan sopiva pitämään hallussa tällaisia aseita.

Ampuma-aselain uudistamisessa ei todennäköisesti (erityisesti tiettyjen vaikuttajatahojen osalta) ole huomioitu sitä, että mielenterveys voi heikentyä missä tahansa, milloin tahansa tai kenellä tahansa. Näin ollen ilmiö ei ole ennakoitavissa eikä ampuma-aseluvan myöntäjä eli poliisi pysty aina arvioimaan kokonaiskuvaa itsenäisesti tai erilaisten yhteisöjen ja säätiöiden parissa toimivasta yksityishenkilöstä.

Yhteiskuntarauhaa eikä sisäistä tai ulkoista turvallisuutta voida hoitaa aseiden saamista helpottamalla. Todellista turvallisuuspolitiikkaa on taata ihmisille oikeanlaista apua. Muistin virkistykseksi tarvitsee huomioida, että viimeisten 20 vuoden aikana tapahtuneiden ampumavälikohtausten (mm. Jokela, Kauhajoki, Hyvinkää, Sello) tekijöiden taustalla on ollut yksinäisyys, masennus sekä mielenterveyden ongelmat.

Kalle-Pekka Hietala