Hallitus iloitsee terroristiaseiden kiellon vesityksestä!

”EU:n asedirektiivi lähes valmis – Suomen kärkitavoitteet saavutetaan”, lukee valtioneuvoston verkkosivuilla 16. joulukuuta julkaistun tiedotteen otsikossa. Otsikon perusteella voisi päätellä, että itseään rauhantahtoisena valtiona pitävä Suomi olisi tukenut unionin asedirektiivin tiukentamista. Näin ei kuitenkaan ole, hallitus päinvastoin iloitsee siitä, että alun perin tiukkaa direktiiviesitystä on onnistuttu vesittämään.

Asedirektiivin muutoksen taustalla on viime vuoden marraskuussa Pariisissa tapahtunut terrori-isku, jossa käytettiin automaattiaseita. Iskun jälkeen EU:n komissio laati asedirektiivin muutosesityksen, joka olisi rajoittanut automaattiaseiden kauppaa ja hallussapitoa.

Suomessa komission esitystä vastustettiin alusta lähtien. Yksi keskeisimmistä perusteluista direktiiviä vastaan on ollut huoli Suomen vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Reserviläisten ampumataito kuulema katoaa, elleivät he pääse harjoittelemaan sarjatuliaseilla.

Tämä perustelu myös toistetaan edellä mainitussa tiedotteessa. ”Komission tavoitteena oli puuttua erityisesti terrori-iskuissa käytettyjen aseiden luvanvaraisuuteen. Päämäärä oli, että kaikkein vaarallisimmat aseet kielletään. Kielto olisi käytännössä lakkauttanut reserviläisammunnat kokonaan.”

Mittavalla lobbauksella Suomi on onnistunut vesittämään direktiiviä siten, että ”vapaaehtoiseen maanpuolustukseen saadaan käyttää reserviläisaseita, lääkärintarkastuksia ei vaadita, A-luokan – eli kiellettyjen aseiden luokan – aseisiin voi saada hyvin monella perusteella poikkeusluvan”. Poikkeusluvan perusteita ovat muun muassa ampumaurheilu, kulttuuriset, tutkimukselliset ja historialliset tarkoitukset.

Reserviläiset harrastavat ampumaurheilua, ja siihen heillä vapaassa maassa on luonnollisesti täysi oikeus olemassa olevien lakien puitteissa. Tosiasia kuitenkin on, että vain pientä osaa, noin 3000, aktiivisista reserviläisampujista voisi ikänsä puolesta käyttää tositilanteessa taistelutehtävissä.

Puheet vapaaehtoisen maanpuolustuksen romahtamisesta ovat karkeaa liioittelua ja hallituksen hehkutus direktiivin vesittämisestä on makaaberia. Näin siksi, että vapaaehtoisen maanpuolustuksen ampumaharjoittelu voitaisiin toteuttaa puolustusvoimien aseilla ja sen henkilökunnan valvonnassa, mikäli tahtoa tällaisen järjestelyn toteuttamiseen olisi.

On vaikea ymmärtää, miksi hallitus joulun, jota pidetään rauhan juhlana, lähestyessä iloitsee siitä, ettei terroristien käyttämien aseiden kauppaa kyetä rajoittamaan.

Kukahan ministeri osaisi tähän kysymykseen vastata?

Timo Mielonen