Ulla Mikkola

Oma tieni Sadankomitean hallitukseen kulki Rauhanliiton kautta, missä tein korkeakouluharjoitteluni syksyllä 2017. Kansainvälisen politiikan opinnot olivat antaneet jo hyvät lähtökohdat rauhanteemoihin, mutta rauhanjärjestöjen toimintaan tutustuminen sai minut todella innostumaan rauhantyöstä. Hallituksen jäsenenä olen etenkin ollut mukana edistämässä nuoret, rauha ja turvallisuus -teemoja, sekä toiminut järjestömme viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa. Rauhantyön teemat ovat laaja-alaisia ja monipuolisia, ja itse pidän erityisen tärkeänä että nämä teemat pysyvät esillä yhteiskunnallisessa keskustelussa. Olen myös siinä määrin idealisti, että uskon meillä jokaisella olevan mahdollisuus toimia rauhan edistäjinä omassa arjessa, yhteisöissä ja yhteiskunnassa.