Toni Kuoremäki

Löysin Sadankomitean sosiaalisen median kautta. Kunnolla pääsin toimintaan mukaan osallistuessani rauhanlähettiläskoulutukseen. Sitä kautta sain myös eväitä rauhantyön eri teemoihin. Aseistariisunta, pasifismi yleisesti, sekä erilaiset tavat vaikuttaa antoivat ajatuksia, jotka jäivät itämään, ja hakeuduin myöhemmin Sadankomitean hallitukseen. Rauha on itselleni tärkeä ja asia, jota ei tule pitää itsestäänselvyytenä. Sen tilaan on kiinnitettävä huomiota, ja toimittava aktiivisesti niin ruohonjuuri- kuin yhteiskunnallisella tasolla. Järjestötoimintani lisäksi teen yhteiskuntarauhan edistämisen työtä Erätauko-säätiössä koordinaattorina. Keskustelun herättäminen on tärkeää, mutta koen tärkeäksi myös dialogin, jossa ymmärrys ja empatia lisääntyy ihmisten välillä. Juuri tätä työtä teen Erätauko-keskusteluiden parissa.