Rauhanpolitiikkaa

Sadankomitea osallistuu aktiivisesti suomalaiseen ja kansainväliseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen keskusteluun. Sadis pyrkii mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan siihen, että myös muut kuin militaristiset ratkaisut olisivat turvallisuudesta puhuttaessa esillä.

Julkaisut

Julkaisu, 29.11.2017 04:15
"Arktisen alueen turvallisuus" pureutuu aiheeseen laajan turvallisuuden näkökulmasta, sekä globalisaatioon ja uusien toimijoiden alueelle tuomiin riskeihin. Kirjassa pohditaan erityisesti Kiinan - uuden merkittävän arktisen toimijan - roolia alueella. Kiinan arktisen toiminnan lähempi tarkastelu tarjoaa näkökulmia sekä arktisiin mutta myös globaaleihin turvallisuusuhkiin kasvaneen keskinäisriippuvuuden, Trumpin valtakauden, Kiinan nousun ja Ukrainan kriisin jälkeisen Venäjä–Kiina-yhteistyön määrittämässä maailmassa. Kirjassa pohditaan myös mm. Suomen ja EU:n Arktis-politiikkaa.
Julkaisu, 5.12.2016 01:36
Artikkelikokoelma Euroopan yhteinen(?) puolustus arvioi Euroopan unionin yhteisen puolustuksen eri elementtejä laajan turvallisuuden näkökulmasta. Kyse ei ole vain sotilaallisesta toiminnasta vaan myös esimerkiksi kriisinhallinnasta tai ilmastonmuutokseen varautumisesta.  
Julkaisu, 20.09.2015 04:49
Sadankomitea julkaisi Gandhi-päivänä, kansainvälisenä väkivallattomuuden päivänä, antimilitaristisen sarjakuva-antologian. Rauhan Tiellä - antimilitaristisia sarjakuvia nostaa esiin kriittisiä näkökulmia rauhaan, turvallisuuteen, asevarusteluun sekä rypäle- ja ydinasekysymyksiin. Runolliset, vaativat, niin tiukkaa faktaa sisältävät kuin tulevaisuuskuvia maalaavat sarjakuvat herättävät ajattelemaan ja rohkaisevat toimimaan.
18.03.2019 05:02
Hae nyt Sadankomitean rauhanlähettiläskoulutukseen! Vuoden kestävässä koulutuksessa perehdytään rauhankysymyksiin ja erilaisiin rauhantyön muotoihin. Koulutuksen päätteeksi jokaista nuorta autetaan löytämään oma tapansa edistää rauhaa. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden tavata eri järjestöissä ja muissa tahoissa toimivia rauhantyöntekijöitä.
28.02.2019 11:27
Toiminta rauhanjärjestössä avasi silmäni sille, miten me tarvitsemme vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä ja piirsi minulle kuvan siitä, että suurimmat haasteet ovat sellaisia, joihin yksikään maa ei voi yksin vastata. Rauhan suurimmat haastajat ovat ilmastonmuutos ja solidaarisuuden puutos ihmisten keskuudessa. Opin sen, että parasta turvallisuuspolitiikkaa on toimiva ja oikeudenmukainen sosiaalipolitiikka. Samaan aikaan kun olin aktiivinen Sadankomiteassa, aloin toimia myös Eurooppaliikkeessä ja nyt istun Eurooppalaisen Suomen hallituksessa. Olen Sadankomitean jäsen, sillä ajattelen, että rauhantyö on nyt vielä ajankohtaisempaa kuin aiemmin. Minun sukupolveni suomalaiset eivät ole nähneet sotaa. Meille se on asia, joka näkyy elokuvissa, peleissä ja uutisissa. Rauhantyö ei näy.
25.02.2019 08:46
Olen viettänyt elämästäni yli kahdeksan vuotta ulkosuomalaisena, neljässä maassa, kolmella mantereella. Näiden vuosien aikana olen ehtinyt kuulla kaikenlaisia näkemyksiä ja kysymyksiä Suomesta, mutta yksi yleisimmistä liittyi ehdottomasti suomalaiseen koulutukseen. Olen käynyt lukemattomia keskusteluja aiheesta ja aina tuntenut suurta ylpeyttä suomalaisesta peruskoulujärjestelmästä; siitä miten Suomessa sivistystä ja koulutusta arvostetaan, ja miten koko järjestelmä pohjautuu ajatukseen, että tärkein resurssimme yhteiskunnassa ovat lapset ja nuoret. Itsekin kasvatustieteitä opiskelleena olen mielelläni myös kertonut, miten Suomessa opettajat ovat korkeasti koulutettuja huippuammattilaisia, ja suu vaahdossa paasannut koulutuksen maksuttomuudesta. Mutta viime vuosina mieleeni on hiipinyt pelko ja huoli. Mitä koulutusjärjestelmällemme on tapahtumassa? Millaista koulutuspolitiikkaa meillä todellisuudessa tehdään?